Seafood Board

£17.50

Seafood Board

Seafood Board
Poached salmon, Thai crab cakes, Staithe smoked shell on prawns, tempura Brancaster oyster, whitebair, crayfish cocktail, Staithehouse smoked salmon, samphire

Scroll to Top